De staatssecretaris van Sociale Zaken had het plan opgevat om de Nabestaandenwet aan te passen.
Nabestaanden met jonge kinderen zouden na twee jaren een re-integratieplicht opgelegd krijgen.
Tenminste als de staatssecretaris zijn plannen had doorgezet. Door de uitwerking hiervan over te laten aan zijn opvolger verkleint de kans van een daadwerkelijke aanpassing van de Nabestaandenwet. Desondanks is het van belang bij de regeling van een overlijdensschade (6:108 BW) op de mogelijkheid van het wegvallen van een ANW-uitkering attent te zijn.