Op 31 oktober 2018 heeft de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)[1] een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt inzake de zogeheten PIV-staffel.

Dit is een resultaatsafhankelijke beloningsvorm voor belangenbehartigers van slachtoffers die in 2005 werd geïntroduceerd door het PIV (Personenschade Instituut van Verzekeraars), de belangenorganisatie van aansprakelijkheidsverzekeraars.

Door de ASP wordt gewaarschuwd voor een afnemende kwaliteit van de dienstverlening doordat verzekeraars de door hen in het leven geroepen regeling toe willen passen op de kosten van belangenbehartiging. Werkzaamheden van belangenbehartigers blijven onbetaald en slachtoffers worden benadeeld, aldus de ASP.

Daarnaast worden vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van de belangenbehartigers die deelnemen aan deze regeling.

Het PIV-betreurt dat men vooraf niet gekend is in de actie van de ASP maar onthoudt zich jammer genoeg nog verder van inhoudelijk commentaar.[2]

Schut | Oosting Letselschade herkent helaas dat sommige assuradeuren de door hen bedachte richtlijn boven de wet willen stellen, de vergoeding van de redelijke kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt zijn.

Om die reden verkondigen wij van het begin af aan het standpunt dat wij ons niet aansluiten bij resultaatsafhankelijke beloning volgens de PIV-Staffel om de belangen van individuele slachtoffers optimaal te kunnen blijven behartigen.

Onze zorgplicht tegenover onze cliënten geeft ons in onze onafhankelijkheid te waarborgen. Daarom hebben wij ons nooit geconformeerd aan de PIV-staffel en zullen dit ook in de toekomst niet doen.

De vergoeding volgens de PIV-Staffel rechtvaardigt niet dat de belangen van individuele slachtoffers op de tocht komen te staan. Ieder slachtoffer is uniek en heeft recht op maatwerk of daar nu meer of minder werk mee is gemoeid dan hetgeen assuradeuren die de PIV-staffel proberen op te dringen, en daarmee de wet opzij schuiven, vanuit hun commercieel belang redelijk achten.

[1] https://www.asp-advocaten.nl/klacht-piv-regeling-acm
[2] https://stichtingpiv.nl/reactie-piv-op-klacht-asp/