PGB onder vuur!!
Er ligt een kabinetsvoorstel dat grote gevolgen zal hebben voor mensen met een PGB.
Allen die gebruik maken van de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) en de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) zullen – indien de kabinetsplannen doorgaan – een hogere bijdrage aan zorgkosten gaan betalen.
Daarbij komt dat het kabinet het aantal PGB houders fors wil terugbrengen.
Cijfers:
• 55.000 gehandicapten krijgen geen individuele begeleiding meer
• 15.000 gehandicapten krijgen beduidend minder begeleiding
De Eerste kamer heeft op 30 september 2008 in grote lijnen haar steun voor de plannen van de staatssecretaris Bussemaker uitgesproken.