De Commissie Gelijke Behandeling stelt Schut | Oosting Letselschade in het gelijk.

Het oordeel – samenvating – CBG:

Onderscheid op grond van geslacht; vermoeden dat (hypothetische) kinderwens een rol heeft gespeeld bij bepaling inkomensschade niet weerlegd.

Een vrouw die tengevolge van een ongeval geïnvalideerd is geraakt, heeft van de verzekeraar een brief ontvangen waarin een voorstel wordt gedaan voor de vergoeding van een gedeelte van de door de vrouw geleden (inkomens)schade. In de brief is opgenomen dat het schadebedrag om een aantal redenen, waaronder een hypothetische kinderwens, is gematigd. Dit feit, in combinatie met hetgeen de verzekeraar heeft verklaard over de wijze waarop de hoogte van de inkomenschade wordt ingeschat, kan direct onderscheid op grond van geslacht doen vermoeden. De verzekeraar heeft dit vermoeden niet kunnen weerleggen en heeft daarom verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.