Hoge Raad 11-07-2008: Een moeder van twee kleine kinderen komt door schuld van een derde te overlijden. Enkele jaren later hertrouwt de vader. De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de schade € 2.500 bedraagt.
Geen verdere schade omdat de nieuwe echtgenote van de vader de zorg voor de kinderen op zich neemt. De Hoge Raad benadrukt dat in het bijzonder indien het gaat om huishoudelijke taken ten behoeve van kinderen, van algemene bekendheid is dat in de leemte die ontstaat door het wegvallen van de huishoudelijke arbeid van de overleden ouder vaak wordt voorzien – naast extra inzet van de overblijvende ouder – door vrijwillige (kosteloze) hulp van familie, vrienden of bekenden, ook omdat in een gezinsbudget veelal niet direct ruimte gevonden kan worden voor het doen van structurele extra uitgaven voor professionele hulp. De onderhoudslast voor de kinderen mag niet op een nieuwe partner worden gelegd. Maar berust bij de aansprakelijke partij