De rechtbank Maastricht heeft op 3 december 2008 (LJN: BG5436) aan een ten tijde van het ongeval 13 jarig slachtoffer een smartengeld toegewezen van € 12.500,00.
De beperkingen van het slachtoffer – inmiddels 24 jaar- bestaan uit (a) het vanwege de pijn niet langer dan 30 minuten kunnen staan en niet meer dan 2 kilometer kunnen lopen, (b) het niet langer dan een uur kunnen stilzitten wegens zwellingen die dan ontstaan en (c) het beperkt kunnen belasten van de linkerenkel.
De medisch adviseur van eiser heeft het percentage blijvende invaliditeit ingeschat op 5%.