Samenwerking! Stichting ZZP Nederland en Schut | Oosting Letselschade zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Leden van Stichting ZZP – en hun gezinsleden- kunnen na een hen overkomen verkeers – of bedrijfsongeval ongeval een beroep doen op Schut | Oosting Letselschade voor juridische bijstand. De door hen geleden en te lijden schade zal door Schut | Oosting worden verhaald op de veroorzaker- of diens verzekeraar- van het ongeval.