Musicus krijgt € 10.000,00 smartengeld wegens gehoorschade toegewezen.
Het Gerechtshof te Arnhem heeft op 18 augustus 2009 een musicus een smartengeld van € 10.000 toegewezen. De beroepsmusicus had schade aan het gehoor opgelopen.
Het Hof heeft overwogen dat de door het Gelders Orkest genomen algemene maatregelen om gehoorschade te voorkomen onvoldoende waren