De schadepost verlies zelfwerkzaamheid heeft betrekking op werkzaamheden in en om de woning waartoe het slachtoffer als gevolg van zijn letsel en beperkingen niet toe in staat is. Denk daarbij aan onder andere het schilderen van de woning en overig kluswerk.
Niet zelden gebeurt het dat een door een aansprakelijkheidsverzekeraar ingeschakelde schaderegelaar aandringt op het inschakelen van een zgn. “beunhaas” of er bij het slachtoffer op aandringt het werk tegen een geringe vergoeding door vrienden, familie of kennissen te laten doen. De belangenbehartiger zal dienen te wijzen op de risico’s indien de werkzaamheden niet “wit” worden verricht.
Uit jurisprudentie, o.a. rechtbank Haarlem 21-08-2008, wordt bevestigd dat een afspraak om kluswerk tegen een zwart uurloon te laten uitvoeren nietig is. Dit betekent dat bij niet goed afgemaakt werk de zwartwerker hierop niet kan worden aangesproken.
Het slachtoffer blijft in dat geval met de brokken zitten. Wij adviseren cliënten om werk in en om de woning waartoe onze cliënten zelf niet toe in staat zijn, door een erkend bedrijf te laten verrichten. Deze kosten worden van de aansprakelijkheidsverzekeraar gevorderd