Goed contact, persoonlijk, belangstellend, actief voor de toekomst.
Mevr. A. Oppedijk-Faber te Berltsum