Goed bereikbaar, goed op de hoogte gehouden, en vriendelijk naar mij toe. Cliënt is bijgestaan door mw. mr. S. Rorije.
Dhr. Y. Kaipatty te Assen