Het oplossen van deze gecompliceerde aansprakelijkheidskwestie was niet eenvoudig. Dat er uiteindelijk na lang onderhandelen toch een prima resultaat werd bereikt wijst op een grote mate van inzet, doorzettingsvermogen en vakmanschap. Onze welgemeende complimenten.
Mw. H. Nieman

Overzicht
Referentie datum
Referentie betreft
Dossier behandeling Schut Oosting Letselschade
Rating referentie
5