Hierbij wil ik u bedanken voor alles wat u voor mij hebt gedaan n.a.v. mijn ongeluk d.d. 8-12-08. Nooit door verzekering of door mijn rechtsbijstandjurist persoonlijk benaderd. In een brief werd meegedeeld kleine vergoeding en de zaak is afgedaan! Toen kwam u in beeld en de zaak veranderde. Ons contact was goed. En uw rustige, kundige persoonlijkheid gaf me weer moed. We zijn tot een goed eindresultaat gekomen.
Mw. I. Boll

Overzicht
Referentie datum
Referentie betreft
Dossier behandeling Schut Oosting Letselschade
Rating referentie
5