Uw enorme inzet om ons doel – uitkering, smartengeld – te bereiken.
Mw. R v.d. Heijden